SISTEM FAIL


PENGELOLAAN  SISTEM FAIL
KELAS PEMULIHAN  KHASKOD PENGELOLAAN FAIL

01    -   Asrama
02    -   Hal Ehwal Murid                                
03    -   Kemudahan Fizikal
04    -   Kewangan  dan Akaun
05    -   KoKurikulum
06    -   Kurikulum
07    -   Pentadbiran Am Sekolah
08    -   Perhubungan Masyarakat
09    -   Perjawatan & Perkhidmatan
10    -   Pelbagai


06    PANITIA  MATA PELAJARAN

01    -   BAHASA MELAYU
02    -   BAHASA INGGERIS
03    -   MATEMATIK
04    -   SAINS
05    -   PENDIDIKAN ISLAM / MORAL
06    -   PENDIDIKAN  MUZIK
07    -   PENDIDIKAN JASMANI  &  KESIHATAN
08    -   PENDIDIKAN SENI VISUAL
09    -   KEMAHIRAN  HIDUP
10    -   KAJIAN TEMPATAN
11    -   PEMULIHAN  KHAS SISTEM  PENGELOLAAN
 FAIL – FAIL  KELAS  PEMULIHAN  KHAS


                            01 .  FAIL  INDUK
                                                
                               Kandungan

a.    Suratsurat Perhubungan Luar / Dalaman
b.    Carta Organisasi Kurikulum  &  Panitia
c.    Jawatankuasa  Panitia
                             d.   Pekeliling – pekeliling Ikhtisas
                                   ( contoh  :  PP  Ikh .  Bil  4 /96 )


                            02 . FAIL SUKATAN PELAJARAN
                                                    
                             Kandungan

a.    Sukatan  Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
b.    Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas
c.    Rancangan Pelajaran Tahunan
d.    Senarai Bahan Bantu Mengajar & Kedudukannya


                       03 . FAIL  MESYUARAT 

                              Kandungan

                             a.   Suratsurat panggilan mesyuarat peringkat sekolah
                                   Buku Minit mesyuarat panitia
b.     ( sekurang – kurangnya  3  X  setahun )
                   

                            04.  FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN
                                                       
                              Kandungan
         
a.     Program  Developmental dan Rutin
b.     Laporan - laporan  program


                        05 . FAIL ANALISIS IPP2M

                                Kandungan

                                a.  Analisis  IPP2M


                            06 . FAIL  PENYELIAAN /  PENCERAPAN

                                Kandungan

  a.  Guru Besar
  b.  Guru Penolong kanan


                               07 .  FAIL  PEMERIKSAAN  HASIL  KERJA MURID

                               Kandungan

                                a. Jadual  Pemeriksaan
                                b. Instrumen  Pemeriksaan


                       08. FAIL  AKTIVITI  KOKURIKULUM  AKADEMIK

                               Kandungan

       a.  Surat Mesyuarat
       b.  Senarai Aktiviti Tahunan yang dirancang
       c.  Laporan  Aktiviti yang telah dijalankan

                        09 . FAIL  BANK  SOALAN

                               Kandungan

                                a.  Semua set ujian yang digunakan.


                              10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN

                                Kandungan

         a. Jadual guru Pemulihan
         b. Maklumat guru PemulihanFAIL – FAIL  LAIN


( Fail peribadi murid  )

-       Borang Pencalonan murid
-       Borang pengumpulan maklumat
-       Kaji selidik / borang latar belakang
-       Rekod kesihatan


( Fail Bahasa Melayu – Individu )

       -    IIP2M  / Saringan
       -    Ujian Diognastik
       -    Rekod Pengamatan
       -    Rekod Pencapaian murid
       -    Borang skor individu


 ( Fail kerja susulan – individu )

-       direkodkan bagi murid-murid yang telah menguasai
      ( sudah mengikuti P&P dalam  kelas normal )

-       Lawatan

-       Inventori

-       BBM  /  ABM
      Contoh :Buku – buku ,  carta , kad – kad dan lain – lain.

No comments:

Post a Comment