Monday, 21 November 2011

PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN KHAS


PENGENALAN

Dalam  pemulihan khas, bilik / kelas  merupakan satu daripada keperluan asas yang utama yang perlu disediakan kerana mengikut konsep pemulihan khas.
Murid-murid yang ketinggalan / lemah dalam pelajaran di kelas biasanya akan dibawa keluar dari kelas dan dimasukkan ke bilik yang disediakan khas untuk pengajaran dan pembelajaran pemulihan. Dengan yang demikian dalam menentukan bilik / kelas yang sesuai dan paling ideal, beberapa ciri / keperluan berikut perlu diambil kira.

TUJUAN

1.         Masa, tenaga dan alat-alat pengajaran dapat digunakan dengan sebaik-baiknya   
            untuk mencapai objektif pengajaran.

2.         Dapat menggunakan kemudahan yang terdapat dalam kelas dengan berkesan.

3.         Dapat mengadakan suasana pembelajaran yang menggalakkan.CARA UNTUK MENGADAKAN KELAS PEMULIHAN

Disyorkan 3 alternatif seperti berikut :
                                   
1.         Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah , murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya  3  atau  4  orang sahaja.
Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.

2.         Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.

3.         Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Pemulihan Khas dengan guru besar dan guru-guru asas.


BILIK  /  KELAS

a )  Lokasi bilik / kelas untuk dijadikan Kelas Pemulihan Khas adalah sangat bergantung
      kepada keadaan kemudahan yang sedia ada serta kemampuan di sesebuah  
      sekolah. Tetapi dengan menyedari ciri-ciri kanak-kanak pemulihan, kelas-kelas lain  
      kantin, atau padang-padang permainan boleh digunakan supaya aktiviti  yang   
      berlaku di  tempat – tempat tersebut tidak akan mengganggu sesi pengajaran
      pemulihan.

b)  Kesesuaian seperti juga kelas-kelas biasa yang lain perlu diambil kira dari segi  
     keselesaan ruang dengan bilangan murid, cahaya serta edaran udara yang
     mencukupi, kerusi  dan meja serta saiz dan susunan fizikalnya yang selaras dengan
     ukuran dan bilangan murid-murid yang terlibat.

c) Penyusunan perabot, papan tulis, papan pameran dan tempat – tempat  
    penyimpanan perlu diubah suai sebagai dorongan kearah pengajaran yang  
    menyeronokkan dan yang berkesan, sesuai dengan matlamat menuju ke   
    pengkhususan 2M di sekolah rendah ( rujuk lampiran A ) Prinsip – prinsip yang terjalin    
    dan dipraktikkan dalam penyusunan kelas seperti ini ialah suasana fizikalnya, sosial,  
    emosi dan rasa hati yang selesa dan gembira untuk murid-murid : bidang dinamik  
    kumpulan yang menyokong pembelajaran atau tugasan yang diberikan : dan  
    penyusunan perabot yang membantu rutin pengurusan.


PENTADBIRAN KELAS

Bagi mentadbirkan sesebuah kelas Pemulihan Khas, Guru Pemulihan Khas hendaklah menyediakan beberapa keperluan lain yang semestinya ada dalam kelas pemulihan khas.

Di antaranya ialah :

  1. Jadual waktu kelas / persendirian

  1. Carta alir Program  Pemulihan Khas.

      3    Carta Pencapaian Murid Pemulihan Khas.

  1. Senarai Nama Murid Pemulihan Khas.

  1. Takwim

  1. Carta Organisasi

  1. Bahan Bantu Mengajar

  1. Fail-fail

  1. Sudut-sudut Pembelajaran

No comments:

Post a Comment